Šestnásta nedeľa v období cez rok    liturgický rok: B      23. júl 2006

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

24.VII.2006

Féria

Utorok

25.VII.2006

Sviatok sv. apoštola Jakuba

Streda

26.VII.2006

Spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

Štvrtok

27.VII.2006

Spomienka sv. Gorazda a spoločníkov

Piatok

28.VII.2006

Féria

Sobota

29.VII.2006

Spomienka sv. Marty

Nedeľa

30.VII.2006

Sedemnásta nedeľa cez rok  

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

23.VII.2006

  8.40

+ Ondrej Litvík

 

 

10.45

Za farníkov

Pondelok

24.VII.2006

17.45

+ Pavol a Pavol Jarošoví

Utorok

25.VII.2006

  7.00

+ František Stopka; + Jozef a Jozef Paľuchoví

Streda

26.VII.2006

17.45

+ Juraj, Veronika a Juraj Stuchlíkoví; + František Kapusniak

Štvrtok

27.VII.2006

  7.00

+ Vincent a Mária Čečotkoví  

Piatok

28.VII.2006

17.45

+ Ondrej Mrkva

Sobota

29.VII.2006

15.00

Sobáš s omšou Marián Kotek – Jana Dorociaková

Nedeľa

30.VII.2006

  8.40

+ Pavol Koniar

 

 

10.45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 930 Sk veľmi pekne ďakujeme 2. skupine z Hlavíc. Na budúcu sobotu upratuje kostol 3. skupina z Hlavíc.

Krst – Včera (22.7.2006) sme sviatosťou krstu prijali do spoločenstva Cirkvi Richarda Brezinu syna Pavla a Mariany r. Hrošovej z Vrchpredmiera. Na jeho životnej ceste mu želáme veľa zdravia, radosti a božieho požehnania. Rodičom a krstným rodičom veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 500 Sk.

Sobáš – Na budúcu sobotu, 29. mája 2006 o 15.00 hod. prijmú sviatosť manželstva Marián Kotek z Turzovky, syn Pavla a Anny r. Gaškovej a Jana Dorociaková z Hlavíc, dcéra Milana a Boženy r. Kuboškovej. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.