Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Klokočov

Oznamy
Liturgický kalendár

Pôstne obdobie

Pondelok      pondelok po 2. pôstnej nedeli     16:45 
Utorokutorok po 2. pôstnej nedeli 07:00 
Stredastreda po 2. pôstnej nedeli  07:00 
Štvrtokštvrtok po 2. pôstnej nedeli  16:45 
Piatokpiatok po 2. pôstnej nedeli /prvý piatok/  16:45 
Sobotasobota po 2. pôstnej nedeli 07:00 
Nedeľa3. pôstna nedeľa  08:40 10:45 

Informácie

Tento týždeň je prvopiatkový, preto vás pozývam k prijatiu sv. zmierenia. Spovedám vždy pred sv. omšami.
Tradičná adorácia vo štvrtok o 15:45 hod. Srdečne vás pozývam.
V piatok o 16:00 hod. mávame krížové cesty. Tento piatok budú maž krížovú cestu naše deti a mladí. Povzbudzujem vás k účasti na nich. Prostredníctvom tejto pobožnosti môžeme získať mnohé milosti a odpustky.

Na budúci týždeň bude upratovať: Kornica 1. skupina

Poďakovanie

Srdečná vďaka tým, ktorí upratovali kostol, za milodary obetované na potreby farnosti a kostola, ako aj za vaše modlitby a účasť na piatkovej krížovej ceste i sv. omši. Ďakujem majstrom za osadenie nových okien do veže, ako aj tým ktorí pracovali v kostole pri čistení interiéru.