Štrnásta nedeľa v období cez rok   liturgický rok: B        9. júl 2006

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok
10.VII.2006
Féria
Utorok 
11.VII.2006 
Sviatok sv. Benedikta, Opáta, patróna Európy 
Streda 
12.VII.2006 
Féria
Štvrtok 
13.VII.2006
Ľubovoľná spomienka sv. Henricha
Piatok 
14.VII.2006 
Ľubovoľná spomienka sv. Kamila de Lellis, kňaza
Sobota 
15.VII.2006 
Spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa 
16.VII.2006 
Pätnásta nedeľa cez rok  

Sväté omše a úmysly

Nedeľa 
  9.VII.2006 
  8.40
+ Jozef, Anna, Milan Kapusňákoví

 

 

10.45
Za farníkov
Pondelok 
10.VII.2006 
17.45
+ Jozef, František a Jozef
Utorok 
11.VII.2006
  7.00
+ František a Anna Minaříkoví
Streda
12.VII.2006
17.45
+ Gabriela Horčičáková a Mária Litvíková
Štvrtok
13.VII.2006
  7.00
+ Ján a Mária Jancoví
Piatok 
14.VII.2006 
17.45 
Za zdravie a božie požehnanie rod. Smažákovej
Sobota
15.VII.2006
17.45 
Za zdravie a božie požehnanie rod. Tarabašovej
Nedeľa 
16.VII.2006 
  8.40
+ Anna Malachovská

 

 

 10.45 
 Za farníkov

Upratovanie kostola - Za upratovanie kostola a za milodar 1.700 Sk veľmi pekne ďakujeme 2. skupine z Vrchpredmiera. Na budúcu sobotu upratuje kostol 1. skupina z Hlavíc.

Sobáš - Včera prijali sviatosť manželstva Dalibor Gunčaga zo Starej Bystrice a Darina Kubačáková z Hlavíc. Na ich spoločnej ceste životom im želáme veľa lásky a porozumenia a veľmi pekne im ďakujeme za ich milodar na kostol 2.000,- Sk.

Milodar - Za milodar na kostol 500,- Sk veľmi pekne ďakujeme bohuznámemu darcovi.

Prvonedeľná zbierka - Minulý týždeň sa v zbierke na potreby kostola vyzbieralo 5.000,-Sk. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujem.