Dvanásta nedeľa v období cez rok   liturgický rok: B      25. jún 2006

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
Pondelok 
26.VI.2006
Féria
Utorok 
27.VI.2006
Ľubovoľná spomienka sv. Ladislava, alebo

 

Ľub. spomienka sv.Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda
28.VI.2006
Spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka 
Štvrtok
29.VI.2006
Slávnosť sv. Petra a Pavla apoštolov – prikázaný sviatok
Piatok
30.VI.2006
Ľubovoľná spomienka prvých svätých mučeníkov Ríme
Sobota
1.VII.2006
Ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu
Nedeľa
2.VII.2006
Trinásta nedeľa cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
25.VI.2006
  8.40
Za farníkov

 

 

11.00
Za zosnulú rodinu Ramšovú – omša na Olešnianskom Klíne
Pondelok
26.VI.2006
  7.00
 + Zdeněk a Mária Mišolajoví
Utorok
27.VI.2006
  7.00
Za zdravie a božie požehnanie Veroniky a jej rodiny
Streda
 28.VI.2006
 -
-
Štvrtok
29.VI.2006
  9.15
Za zdravie a božie požehnanie rod. Fujakovej a Sobčákovej

 

 

17.45
+ Štefan Dedič
Piatok
30.VI.2006
17.45
+ Mária Polková
Sobota
1.VII.2006  
17.45
+ František Čuboň
Nedeľa
2.VII.2006
  8.40
+ Augustín a Ján Horčičákoví

 

 

10.45
Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.300 Sk veľmi pekne ďakujeme skupine z Klina. Na budúcu sobotu upratuje kostol 1. skupina z Vrchpredmiera.

Krst – Včera (24.6.2006) sme sviatosťou krstu prijali do spoločenstva Cirkvi Denisu Škulavikovú dcéru Ladislava a Márie r. Čuboňovej z Hlavíc. Na jej životnej ceste jej želáme veľa zdravia, radosti a božieho požehnania. Rodičom a krstným rodičom veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000 Sk.

Milodar – Za milodar na kostol 1.000,- Sk veľmi pekne ďakujeme Márii Halagačkovej z Vrchpredmiera (Za Žorom).

Zbierka Halier sv. Petra – V stredu, na prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla apoštolov, bude zbierka na sv. Otca, takzvaný Halier sv. Petra. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Prvonedeľná zbierka – Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola.