Sample ImageV súlade s programovou ponukou, dopytu detí a záväzných prihlášok, CVČ Rosička v Klokočove vytvoril vhodné podmienky pre činnosť krúžkov jazdeckého a chovateľského. Dvakrát v týždni dievčatá a chlapci majú možnosť naučiť sa jazdeckú abecedu a chovateľské zásady v praxi a tak môžu realizovať svoje záľuby,záujmy a voľný čas. A tieto možnosti i dostatočne využívajú. Vhodné podmienky pre tieto aktivity sa ukázali v areáli jazdiarne na Makove v Čiernom, kde naše deti dopravujeme. Dá sa jazdiť a cvičiť vonku i vo vnútri, v jazdiarni, kedykoľvek, i za nepriaznivého počasia. Deti z Klokočova majú záujem o tieto aktivity i počas letných prázdnin.

Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image