Sample ImageVýrazný úspech žiakov z Klokočova

 S príchodom jarných slnečných dní v popoludňajších hodinách v školskom športovom areáli ZŠ Klokočov nastal nezvyčajný ruch. To sa deti CVČ Rosička pod vedením krúžkovej vedúcej, p.Mgr.Niny Kopeckej presunuli
z telocvične von,aby si po zimnej príprave vonku zdokonalili svoje zručnosti v športovom viacboji mladých CO záchranárov. Pomáhala im pri tom aj p. uč. Mgr.Bieliková v zdravotníckej príprave a p. Mgr. L.Kopecký, RŠ v oblasti Topografie, keďže súťaž  pozostáva s disciplín: vedomostný test, civilná ochrana, zdravotnícka príprava, pobyt a orientácia v teréne,požiarna ochrana a streľba zo vzduchovky. Po okresnom víťazstve v tejto technicky, zručnostne a vedomostne náročnom športe sa 5.mája zúčastnili Krajského preboru, ktorý  sa konal v areáli ZŠ Gbeľany.

 Po tvrdom boji v silnej konkurencii dobre pripravených okresných víťazov zo Žilinského kraja si družstvo CVČ Rosička zo ZŠ Klokočov,vybojovalo 2.miesto, keď k víťazstvu im chýbalo len 7 bodíkov. Výpravu viedol Mgr.Ladislav Dorociak, riaditeľ CVČ Rosička.
Za dosiahnuté výsledky a množstvo vykonanej práce patrí poďakovanie p.Mgr. Nine Kopeckej, súťažnému družstvu v zložení: K. Staník, D. Šuška, A Šamajová, D. Šamajová, k 2.miestu gratulujeme.

Sample Image  
Sample Image 
Sample Image