Sample Image

Pridané nové fotografie v článku. 

Vianočný koncert v Havířove, ktorý sa uskutočnil 17.12.2008 v dôstojnom prostredí priestorov  chrámu Božieho sa niesol v znamení Vianočných spevov, ľudových kolied a vinšov, klasických hudobných spirituálov. Bola to nádherná  prehliadka, čo deti k Vianociam nacvičili a rodičom a širokej verejnosti predniesli. V programe vystúpili 4 detské spevácke súbory: Vrabčáci, Ptáčatá, Hlásek, Rozmarýnek, flautový detský súbor i individuálne skladby na varhany, flautu, husličky.
Veľký úspech zaznamenala skupinka našich chlapcov z Klokočova so svojim programom pastierskych piesní, vinšov a hry na píšťalku koncovku pod vedením krúžkového vedúceho, uznávaného folkloristu pána Bartolomeja Gernáta.
Bol to úžasný zážitok a prekrásny darček pre deti a rodičov.

Sample Image 
Sample Image
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image