Vytlačiť
Sample Image Nacvičovanie programu na vianočnú besiedku, ale aj len tak pre radosť a zábavu je vhodnou náplňou krúžkovej činnosti, ale aj nevyčerpateľnou studnicou hier a tvorivých nápadov detí. V recitačno – dramatickom krúžku CVČ pod vedením p. učiteľky Ľ. Mudríkovej sa deti učia, hrajú, zabávajú a je im pritom  všetkým veľmi dobre. 
Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image