Sample ImageZ činnosti krúžkov - jazdecký, ošetrovateľský a chovateľský krúžok v uplynulom týždni prešiel v činnosti z modulu teoretickej prípravy na modul praktických činností.
Naše deti navštevujú jazdecký oddiel  na Makove - Čiernom, kde sú kvalitné podmienky pre činnosť, ako výcvikové, chovateľské a ošetrovateľské, tak i jazdecké.
Našim deťom sa darí, majú z činnosti radosť, úžitok i zábavu.

Sample Image  
Sample Image  
Sample Image  
Sample Image  
Sample Image