Milí žiaci, mládež, rodičia, CVČ  Rosička vám v školskom roku 2010/11 ponúka tieto krúžkové činnosti a voľnočasové aktivity:
Jazykové  a klubové  aktivity :
- biblický krúžok
- jazykové hry
- prírodovedné krúžky
- krúžky anglického jazyka

Umelecké aktivity :
- hudobno – tanečný krúžok
- krúžok gitara
- recitačno – dramatický krúžok
- krúžky techník výtvarných
- krúžky šikovných rúčok

Technické a spoločenské aktivity:
- krúžky výpočtovej techniky a hier
- krúžky počítačovej grafiky a hier
- krúžky aplikačných programov a hier

Športové a pohybové aktivity :
- krúžky turistiky a vychádzok do prírody
- krúžok športových hier: volejbal, vybíjana, loptové hry
- krúžky malého futbalu, futsalu
- krúžok futbalu, st. tenisu
- krúžky  florbalu, basketbalu
- krúžky sebaobrany a karate
- plavecký a atletický krúžok

        Ďalšie krúžky môžeme vytvoriť podľa vášho záujmu , fantázie a našich možností.
Využite tieto ponúkané možnosti, ako kultúrne, ušľachtilo a aktívne stráviť voľný čas podľa vlastného výberu pod vedením kvalitných vedúcich ďalej sa realizovať.
Do krúžkov sa prihláste formou  vyplnenej žiadosti do : 11.septembra 2010 priamo do CVČ, alebo prostredníctvom svojich tr. učiteľov, vedúcich krúžkov a rodičov.
Tešíme sa na vás, sme tu pre vás.

Mgr. Ladislav Dorociak,  riaditeľ  CVČ Rosička

 Celý leták o ponuke krúžkovej činnosti CVČ Rosička

Sample Image 

Nasleduje niekoľko fotografií z činnosti krúžku plávania, vodné hry, zábava, plno radosti v šk. roku 2009/10.

Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image