Sample ImageDňa 10.2.2010 riaditeľ CVČ Rosička, Mgr. Lad. Dorociak navštívil so svojimi deťmi krúžok ľudových piesní a nástrojov CVČ, aby s kyticou kvetov v ruke pogratuloval vedúcemu krúžku p. Bartolomejovi Gernátovi k vysokému oceneniu - Osdobnosť roka Kysúc  za rok 2009. Náš vedúci krúžku toto ocenenie dostal za udržiavanie a šírenie kultúrnych ľudových tradícií.
Aj my všetci sa pripájame ku gratulantom a prajeme p. Bartolomejovi Gernátovi, známemu folklóristovi ešte veľa tvorivých síl a chuti do práce s našimi deťmi a mládežou.
Pán Bartolomej Gernát nielen učí naše deti ľudové pesničky, hru na originálnu píšťalku koncovku, pastierske trúby, ale šíri spolu s našimi deťmi s veľkým úspechom túto ľudovú kultúru doma i v zahraničí. Pripájame pár obrázkov: naše deti v chráme Božom v Havířove s vianočnými vinšmi a koledami, v kultúrnom dome v Havířove pred vyše 600 divákmi s pasierskými piesňami, na hodoch v Klokočove, na besiedkách.

 

Sample Image
Sample Image
Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image