Atraktivity

Národná prírodná rezervácia /1981/ rozprestierajúca sa na južných až východných úbočiach Malého Polomu /1061 m/, územne patriaci obci Klokočov. Je súčasťou CHKO Kysuce. Predmetom ochrany sú zachovalé lesné spoločenstvá jedľových bučín s prímesou smreka, ojedinele s pieskovcovými skalnými hranami i lokálnymi terénnymi depresiami s vlhkomilnými spoločenstvami.

 V blízkosti križovatky ciest - smer Bíla a smer Klokočov stoja dva guľaté balvany o priemere asi 70 cm. Kamenné jablká, ako ich volajú miestni obyvatelia, tu boli privezené pravdepodobne v roku 1928, v čase výstavby cesty z Klokočova do Turzovky. Materiál na stavbu dovážali po úzkokoľajovej železnici z kameňolomu v osade Kornica. Práve vtedy sa začali z kamennej steny dlhej 3OO m a vysokej približne 15 - 25 metrov pri odstreloch vylupovať bizarné guľovité útvary. Mnohé z nich zostali dodnes ležať na mieste, kde dopadli, ďalšie si miestni obyvatelia odniesli do svojich záhrad a dva boli postavené vedľa asfaltky na obdiv turistom.

Pri registrácii bol zistený prameň v Klokočove, na ľavom brehu Predmieranky, ktorý podľa rozborov obsahoval sírovodík /s charakteristickou "vajcovou" vôňou/ v množstve 1,87 mg. 1 -1, čo zodpovedalo kritériu sírovodíkových minerálnych vôd /nad 1 mg. 1 -1/. V oblasti Kysúc boli doteraz zaregistrované viaceré pramene minerálnej vody: v Nesluši, v Ochodnici, vo Vysokej nad Kysucou, v Čadci a v Makove. V Klokočove tento prameň minerálnej vody zanikol.

Geologicky zaujímavá lokalita pieskovcov až zlepencov paleogénneho veku patriaca sliezskej jednotke s viacerými ukážkami guľovitej odlučnosti. Priemer gúľ je 80-130 cm, prevažne sú mierne sploštené, jedna je pravidelná.
Navrhuje sa ochrana v kategórii chránená prírodná pamiatka. Je významná aj výskytom rebrovky rôznolistej /Blechnum spicant/.
Kysucké múzeum v Čadci: Kysuce a Kysučania II. zväzok: Príroda