samospravanasa_obeczivot_obci
Atraktivity

NPR - Malý Polom:

E-mail Tlačiť
Národná prírodná rezervácia /1981/ rozprestierajúca sa na južných až východných úbočiach Malého Polomu /1061 m/, územne patriaci obci Klokočov. Je súčasťou CHKO Kysuce. Predmetom ochrany sú zachovalé lesné spoločenstvá jedľových bučín s prímesou smreka, ojedinele s pieskovcovými skalnými hranami i lokálnymi terénnymi depresiami s vlhkomilnými spoločenstvami.
Celková výmera chráneného územia je 86,10 ha, nadmorská výška sa pohybuje od 850 m po 1 061 m. Širšie okolie Malého Polomu je zaradené k nadregionálnym biocentrám. Predmetom ochrany v oblasti Malého Polomu je aj výskyt vzácnych a chránených rastlín /rebrovka rôznolistá, plavúne a pod./. Zriedkavo bol z územia potvrdený aj výskyt piskora vrchovského /Sorex alpinus/, hraboša močiarného /Microtus agrestis/, ryšavky žltohrdlej /Apodemus flavicollis/. Vzácnosťou /r.1990/ je objav pakomárov /Chironomidae/ - druhu Microspectra fusca, ktorý dovtedy na území Slovenska nebol ešte nájdený.
Použitá literatúra: Kysucké múzeum v Čadci: Kysuce a Kysučania: II. zväzok Príroda
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!