Dátum vyhlásenia: 26. 4. 1993
Katastrálne územie: Klokočov
Orografický celok: Turzovská vrchovina
Nadmorská výška: 625-675 m n. m.
Rozloha: 5,0824 ha
Cieľom chráneného územia je zachovať na Kysuciach ojedinelý genofond prechodových rašelinísk. Chránené je prechodné rašeliniská a oligotrofné lúky, extenzívne nízkosteblové pasienky a podmáčané psicové pasienky.