(Pôvodný názov Uhorská-Grúnik)
Dátum vyhlásenia: 30. 6. 1981
Katastrálne územie: Klokočov
Orografický celok: Moravsko-sliezske Beskydy
Nadmorská výška: 1061 m n. m.
Rozloha: 86,1 ha
Zaberá časť južného a juhozápadného svahu kóty Malý Polom (1061 m n.m.) a prevažnú časť západného a juhozápadného svahu kóty Čuboňov (1013 m n.m.). V rezervácií je aj najdlhšia skalná hrana pieskovcových a zlepencových lavíc na Kysuciach v dĺžke asi 600m, výška 1 až 8 metrov. Jedná sa o kyslomilné bukové lesy so smrekom so zvyškami rašeliniskových smrekových lesov s prechodnými rašeliniskami a prameniskami horského stupňa na nevápencových horninách.