Sample ImageFirma ŠP-Invest s.r.o. Klokočov zaisťovala montáž zastrešenia futbalového štadiónu pre Majstrovstvá sveta vo futbale na rok 2010 v Juhoafrickej republike v Kapskom meste. Firma zaisťovala supervízormi montážne práce, na ktorých pracovali manuálne miestni pracovníci. Každý pracovník mal skupinu miestnych pracovníkov. Títo pracovníci boli vyberaní z celej Českej a Slovenskej republiky, museli spĺňať podmienky: odborníci v montáži oceľových konštrukcií a ovládanie anglického jazyka. Začiatok prác bol vo februári 2009 a ukončenie prác 30.9.2009, čiže 8 mesiacov. Pracovníci mali vytvorené dobré pracovné podmienky vrátene ubytovania.  Tento štadión je unikátny tým, že celá oceľová konštrukcia, ktorá má hmotnosť 1700 ton je postavená na lanách. Kapacita štadiónu je 69 700 divákov. ŠP- Invest s.r.o. spolupracovala s nemeckými firmami, ktoré zabezpečovali stavebné práce a vytvorili si veľmi dobré pracovné vzťahy.

Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image