Riaditeľka MŠ Klokočov ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli v šk. r. 2007/2008 na prevádzku MŠ Klokočov-Hlavice formou finančného príspevku alebo vecného daru. Poďakovanie patrí týmto ľuďom:
- pán starosta Ľuboš Stríž
- pani poslankyňa Martina Michálková
- pani Kozubová
- pani Jarošová
- pani Čečotková
- pani Balážová
- pani Buchtová
- pani Zajacová
- pán farár Kamil Lieskovský
- pán Štefan Hruška
- pán Židzík
Zároveň patrí poďakovanie všetkým, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom spestriť pobyť v MŠ našim deťom. Taktiež ďakujem za spoluprácu pánovi starostovi obce Klokočov, všetkým pracovníkom OÚ, celému zastupiteľstvu ako aj vedeniu ZŠ Klokočov a jeho kolektívu.