Sample Image 

Dňa 19. decembra 2007 starosta obce Klokočov Ľuboš Stríž s pracovníčkami obecného úradu Miroslavou Fujakovou a Paulou Pápolovou navštívili občanov Klokočova v domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb - DD a DSS pre dospelých Čadca - Horelica, DD a DSS pre dospelých Kysoká nad Kysucou, DD Makov, DD a DSSD Čadca - Čierne, DD a DSS pre dospelých Turčianske Teplice. Starosta obce poprial všetkým pevné zdravie, zaželal im veľa šťastia a obdaroval ich malou pozornosťou vo forme darčekového balíčka. Navštívení občania pripojili svoj podpis v pamätnej knihe obce Klokočov.

Vyšlo v týždenníku Kysuce 16.1.2008, č.3, doplnené o fotografie

Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 

Sample Image
Na fotografii z  Domova dôchodcov vo Vysokej nad Kysucou: Ľuboš Stríž, Kapusniaková Mária, Bajáková Mária, Korčeková Mária


Sample Image 
Sample Image 
Sample Image
Návšteva Domova dôchodcov Žiarec na fotografii: Ľ. Stríž, P. Pápolová, M. Fujáková – pracovníčky OÚ a navštívené: Janka Gajdičiarová, Veronika Šamajová, Rozália Bajaková

Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 

Sample Image
Na fotografii je: Bohuš Budoš, riaditeľ Domova Soc. Služieb Čierne, Ondrej Zajac, starosta-Ľuboš Stríž, pracovníčka Paula Pápolová


Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image