Sample Image

V súčasnej dobe prebieha označenie obce informačným systémom. Dúfame, že tieto označníky výborne poslúžia orientovať sa v obci nielen našim, ale aj zahraničným turistom. Dúfame, že novými tabuľami sa obec bude pýšiť čo najdlhšie. 

Sample Image

Sample Image