Sample ImagePríchodom jari sa v minulosti oslavoval aj sviatok žien celého sveta MDŽ, ktorý v kalendári pripadá na 8. marec. My sme tento rok oslavovali sviatok žien v sobotu 10. marca 2007. V tento deň popoludní sme sa zišli v priestoroch telocvične ZŠ Klokočov, kde pán poslanec Obecného zastupiteľstva v Klokočove František Čečotka v spolupráci so starostom obce Klokočov Ľubošom Strížom pripravili pre svoje pracovníčky kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré bolo zamerané oslave tohto sviatku. Akcie MDŽ sa zúčastnili pracovníčky Františka Čečotku, úradníčky obecného úradu, učiteľky zo ZŠ Klokočov, podnikateľky z obce, pracovníčky školskej jedálne, pracovníčky materskej školy. Úvod osláv zahájil pán starosta Ľuboš Stríž a prihovoril sa ženám týmito slovami:

"Milé naše ženy, žienky, ženičky,
marec je známy ako mesiac knihy. Na jeho začiatok sa však tešia aj ženy. "Pochopiteľne. " Bol spojený s oslavou Medzinárodného dňa žien. O žene môžeme hovoriť ako o nositeľke života, matke. Žena je prekrásne umelecké dielo, ktoré má viacero podôb. Pravda je, že žena je pilierom domácnosti. Aj výchova detí je predovšetkým na matkinej hlave. Žena sa dokáže lepšie postarať o malé deti, starých a chorých, je schopná väčších obetí. V živote vznikajú situácie, ktoré ženu viac podráždia. Ide o veci a činy, ktoré muži ľahostajne prehliadajú. Vážme si ženu! S jej kladnými či zápornými vlastnosťami. Nikto nie je dokonalý, bezchybný - jednoducho ideálny typ. Nech je však tak, či onak, bez ženy by bol život na zemi bezcenný. Nie je rozhodujúce, či budete alebo nebudete oslavovať MDŽ. Ženy si zaslúžia, aby sme si ich dokázali uctiť po celý rok. Vždy je lepšie, ak sa máme o koho oprieť, komu, ako sa hovorí "vyliať svoje srdce". Som presvedčený, že ak muž dokáže ženu pochopiť, ona mu to určite vráti. Milé naše ženy, prajem Vám, aby ste boli predovšetkým hrdé na to, že ste ženy, matky, babičky, aby ste z úst detí počuli len milé slová "mamka ďakujem ti za všetko", aby vaše oči nepoznali slzy a aby vaše dlane rozdávali teplo a lásku. Nech nepoznáte, že život je ťažký, ale krásny, nech nepocítite, čo je to zrada a zlý priateľ, ale aby sa vo vašom živote uplatňovala len taká násobilka, ktorá delí starosti, umocňuje lásku, odmocňuje nenávisť a aby vám pri konečnom sčítaní vyšla rovnica krásne prežitého života. Zároveň Vám prajem, aby dnešný deň bol pre Vás príjemným kultúrnym zážitkom.
Po tomto peknom príhovore nasledoval rovnako pekný príhovor, ktorý predniesol pán poslanec OZ František Čečotka :
Milé ženy, matky, vážení prítomní!
V každodennom zhone pod tlakom povinností si mnohokrát ani neuvedomujeme, ako sa striedajú dni pracovné i sviatočné. Zišli sme sa tu dnes, aby sme si pripomenuli deň, na ktorý by sme nikdy nemali zabúdať. Je to sviatok našich najdrahších bytostí - Medzinárodný deň žien. Preto sme sa s pánom starostom rozhodli tento sviatok opäť vzkriesiť a preukázať Vám ženám náležitú úctu. Ja, ako zamestnávateľ, ktorý zamestnávam vyše 60 pracovníkov, sa môžem pochváliť, že vyše polovicu z nich tvoria práve ženy. Koľkokrát si my muži ani neuvedomujeme, čo všetko tie naše ženy, manželky a matky v živote zvládnu. Ste základným kameňom našich rodín. Hlboko sa skláňam pred Vašou obetavosťou, ochotou, láskavosťou ale i humorom a dobrou náladou, ktorou okoreňujete chvíle nášho každodenného života. Pri príležitosti Vášho krásneho sviatku mi dovoľte, aby som Vám v mene všetkých mužov, ako aj v mene svojom zaželal predovšetkým pevné zdravie. Aby ste v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch Vášho života mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a smútku, aby Vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom kroku.
 
Po uvítacom príhovore organizátorov večera nasledoval pekný kultúrny program, ktorým nás sprevádzala Lenka Kapusňaková. V programe vystúpila známa skupina zo Skalitého - Capkovci, ktorý zabávali ženy okrem krásnej hudby a spevu i humornými vtipmi. Vystúpili aj detičky do ZŠ Klokočov pod vedením Mgr. Márie Jasenovskej a ich pekne pripravené vystúpenie sa veľmi páčilo. V programe nechýbalo vystúpenie hlavného organizátora večera pána Františka Čečotku, ktorý si zaspieval duo s Ferkom Kapusňakom - žiakom 3. triedy v ZŠ Klokočov a ich pieseň "Chtěl bych byt víc než přítel tvuj...." zožala obrovský aplaus. Pán poslanec si zaspieval aj s moderátorkou večera Lenkou Kapusňakovou pieseň "Zas přide den, kdy láska vráti sa k nám.." Ďalšími hosťami programu boli už nám známe Klokočovské ženy a o zábavu sa postarali aj Milan Bazger a Janko Maslík. Pán poslanec František Čečotka sa postaral aj o chutné občerstvenie a za to všetko mu patrí naše poďakovanie. V neposlednom rade ďakujeme aj riaditeľovi ZŠ Klokočov Mgr. Ladislavovi Kopeckému, ktorý nám vyšiel v ústrety a povolil toto podujatie usporiadať v priestoroch školskej telocvične.
Bolo to krásne a dojímavé podujatie, plne smiechu a dobrej nálady za čo patrí pánovi Čečotkovi úprimné poďakovanie.

Sample Image pán starosta Ľuboš Stríž odovzdáva kvety ženám ...
 Sample Imagepán starosta Ľuboš Stríž odovzdáva kvety ženám ...
 Sample Imagepán František Čečotka blahoželal ženám
 Sample Imagepán starosta odovzdáva kvet zastupkini ZŠ Klokočov Mgr. Márii Stuchlíkovej
 Sample Imagepracovníčky materskej školy Hlavice
 Sample Imageaj pracovníčky obecného úradu sa zabávali