pdf

169,157 kb  
JURINOVA JESEŇ 2019, 15. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže
duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza - vyhlásenie súťaže
Vyhodnotenie literárnej súťaže sa uskutoční v dňoch 10. - 11. októbra 2019.
Uzávierka súťaže je 31. augusta 2019
.