PoďakovanieDňa 9. januára 2019 bola v Obci Klokočov vyhlásená mimoriadna situácia  spôsobená dlhodobým snežením v Obci Klokočov. Do odpratávania snehu a rozorávania prístupových komunikácií do jednotlivých lokalít v obci Klokočov boli zapojení všetci pracovníci OÚ s mechanizmami, ktoré mala obec k dispozícii. Aj keď pracovníci z OÚ Klokočov, robili všetko, čo bolo v ich silách pri rozorávaní ciest, boli na pomoc prizvaní aj súkromníci s mechanizmami. Výdatné snehové zrážky zvíťazili a už nebolo pre obec časovo únosné odhŕňať sneh. Sneh sa hromadil okolo krajníc ciest a po vyoraní sa zvážal naspäť na cestu, čím sa zužovala vozovka. V obci Klokočov zasadal krízový štáb a na pomoc bola prizvaná ďalšia technika. Bagrom sa vo večerných hodinách sťahovala cesta smerom do Vrchpredmiera a Riečok, cesta III. triedy, tak aby ráno bola prejazdná pre autobusy a motorové vozidlá, aby sa ľudia dostali do zamestnania, k lekárovi a deti do školy.
Taktiež sa vybagroval priestor na ihrisku a okolie dvoch bytových domov na Hlaviciach, kde si občania mohli odparkovať svoje autá. Tu by som využila priestor a uviedla na pravú mieru dezinformácie, ktoré kolujú medzi občanmi, že naši traktoristi rozorávali sneh v Obci Olešná. Oni len cez obec Olešnú prechádzali sprístupniť odľahlú lokalitu – Hlbočanskú ráztoku, nakoľko sa nachádza v katastrálnom území Obce Klokočov. O pomoc sme požiadali Krajský hasičský zbor, ktorý nám bagrom pomáhal rozširovať cestu do Vrchpredmiera, utláčať sneh v okolí ZŠ Klokočov, Domova dôchodcov a zastávok.. Veliteľ DHZO Klokočov Ján Hruška zmobilizoval dobrovoľných hasičov z obce, ktorí sa taktiež aktívne podieľal pri zvládaní vyhlásenej mimoriadnej situácie a pomáhal pri zhadzovaní snehu zo zastávok a budov OÚ Klokočov, garáži vo Vrchpredmieri. Nakoľko sme mali obavu, aby sa pod ťarchou snehu neprepadla strecha na budove MŠ Klokočov, dňa 21.01 2019 DHZO Klokočov z nej zhadzovali sneh.
Touto cestou sa chcem srdečne poďakovať KRHaZZ v Žiline, ORHaZZ v Čadci a DHZO Klokočov pod vedením veliteľa Jána Hrušku za ich nevyčísliteľnú pomoc pri zvládnutí mimoriadnej situácie v Obci Klokočov. Moje veľké poďakovanie patrí  pracovníkom OÚ Klokočov, ktorí boli nepretržito v teréne a rozorávali sneh z miestnych komunikácii; privolaným súkromným osobám s technikou, ale aj pracovníkom z ÚPSVaR, ktorí vyvážali sneh z verejných priestranstiev, odhadzovali sneh okolo budov a okolia kontajnerov. Pri rozorávaní ciest ďakujem aj našim občanom Obce Klokočov za ich trpezlivosť, nakoľko aj pri veľkej snahe pracovníkov nebolo možné naraz všade všetky cesty rozhrnúť a sprejazdniť v rovnakom čase, keďže naša obec má cca 116 km miestnych komunikácií. Spoločnými silami sa nám ako tak podarilo mimoriadnu situáciu v obci zvládnuť a ešte raz všetkým ďakujem.

Jana Foldinová
starostka obce