Dňa 9.09.2018 bude o 11:00 hod. svätá omša v Olešňanskom Klíne.
Na svätú omšu je zabezpečený autobus s nasledujúcimi odchodmi:
Rybárie - 9:05 hod.
Riečky Točňa - 9:20 hod.
Kornica Konečná - 9:40 hod.
Vrchpredmier - 10:00 hod.
Hlavice u Gaška - 10:15 hod.
Hrubý Buk - 10:30 hod.
Nazad pôjde autobus o 13:00 hod., po skončení svätej omše.