Zbieranie odpadkov okolo ciestPo vytratení poslednej snehovej prikrývky, pracovníci verejno – prospešných prác, počas dní 12.–20. marca 2018, zbierali odpadky okolo hlavnej cesty v rámci katastrálneho územia obce Klokočov. Obec je veľmi rozsiahla, preto postupne boli vyzbierané od odpadkov úseky v smere Kornica – Klokočov; Klokočov Ústredie; Rybárie - Klokočov; Riečky; Klokočov – Klín; Hlavice, Hlavice – Rieka. Medzi ľahostajne odhodenými odpadkami sa našli napríklad aj pneumatiky alebo koberce. Okrem krajníc ciest a priekop, boli vyčistené aj zastávky a okolie okolo kontajnerov.

Vyzbieraním množstva odpadkov sme prispeli k zlepšeniu životného prostredia v našej obci a zároveň sme skrášlili aj prostredie, v ktorom žijeme.
Okolie ciest už nezdobia vyhodené odpadky a pevne veríme, že krajnice ciest ostanú čisté čo najdlhšie.