2. ročník celoslovenskej literárnej súťaže v duchovnej tvorbe Jurinova jeseň vyvrcholila v piatok 27. októbra 2006 vyhlásením výsledkov. Do odbornej poroty zasadli: predseda Teodor Križka, Peter Mišák a Peter Kubica. Do súťaže sa prihlásilo 86 autorov - 63 poézia a 23 próza. Literárny deň začal v Kysuckej knižnici v Čadci, kde sa konala beseda s porotcami, dekanom Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity Imrichom Vaškom a riaditeľom žilinského Župného úradu Pavlom Holeštiakom. druhá polovica dňa sa konala v Jurinovom rodisku, v Klokočove, kde boli vyhlásené výsledky súťaže. Hostí a súťažiacich privítal starosta obce klokočov Ľuboš Stríž pri pamätnej tabuli slávneho rodáka.

Vyhodnotenie:
Hlavná cena v kategórii poézia, ktorú udeľuje obec Klokočov - Katarína Džunková
Hlavná cena v kategórii próza, ktorú udeľuje obec Klokočov - Peter Fogaš
Druhá cena za poéziu, ktorú udeľuje Kysucká knižnica v Čadci - Silvia Kaščáková
Druhá cena za prózu, ktorú udeľuje Kysucká knižnica v Čadci - Imrich Jesenský
Tretia cena za poéziu, ktorú udeľuje Žilinský samosprávny kraj - Barbora Brezinová
Druhá cena za prózu, ktorú udeľuje Žilinský samosprávny kraj - Maroš Andrejčík

Mgr. Ľubica Podoláková, Literárne Kysuce, vyšlo v týždenníku KYSUCE dňa 1.11.2006