Dňa 20. apríla 2017 navštívili knižnicu v Klokočove predškoláci a menšie detičky z MŠ KlokočovDňa 20. apríla 2017 navštívili knižnicu v Klokočove predškoláci a menšie detičky z MŠ Klokočov spoločne s riaditeľkou MŠ Klokočov Ingrid Časnochovou a pani učiteľkou Máriou Polkovou.
Detičky sa zoznámili s priestormi knižnice, aké knihy sa nachádzajú v knižnici, aký je postup pri výpožičke kníh a kedy si môžu prísť do knižnice vypožičať knihu. Detičky veľmi vnímavo porozumeli prečítanej rozprávke. Pani učiteľky sa o tom presvedčili prostredníctvom otázok, na ktoré deti hneď pohotovo odpovedali.
Deti zaujali nielen maľované rozprávkové knihy, ale aj detské encyklopédie, ktoré si so záujmom prezerali.
Veríme, že pravidelnými návštevami knižnice si deťúrence vytvoria pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu.

Referát kultúry, obecnej knižnice