Vyšlo nové číslo obecného listu - Obecný list číslo 01/2016.
Spolu s predchádzajúcimi číslami ho nájdete tu.