Starostka obce a veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce Klokočov pozývajú občanov na slávnostné odovzdanie hasičského auta pre Klokočovských hasičov, ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra 2015 (t.j. v piatok) o 16:00 hod. pred Obecným úradom v Klokočove.
Odovzdania hasičského auta sa osobne zúčastní aj minister vnútra Slovenskej republiky pán Róbert Kaliňák.
Z toho dôvodu žiadame občanov, aby v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod. neparkovali svoje vozidlá pred Obecným úradom v Klokočove, kedy bude toto parkovisko uzatvorené.

Srdečne Vás pozývame!