Poďakovanie za ústretovú spoluprácu počas povodní v Obci Klokočov v dňoch od 28.-29.7.2014Starosta Obce Klokočov Ľuboš Stríž touto cestou úprimne ďakuje prednostovi Okresného úradu v Čadci p. JUDr. Milanovi Rebrošovi, p. Mgr. Pavlovi Sedláčkovi ale aj ostatným pracovníkom Okresného úradu v Čadci za ústretovú spoluprácu počas povodní, ktoré boli v Obci Klokočov v dňoch od 28.-29.7.2014. Poďakovanie patrí aj Hasičskému  záchrannému zboru v Žiline, pracovníkom obecného úradu a  Dobrovoľnému hasičskému zboru Klokočov, všetkým Vám patrí naše uznanie a vďaka za zvládnutie záchranných prác.


Ľuboš Stríž
starosta obce


Fotografie zo dňa 28.-29.7.2014, kedy bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity, následkom silnej búrky. Je to z časti obce Kornica, kde to bolo najhoršie.