Krásny vysoký máj bude ozdobou Klokočova celý mesiac.

Krásny vysoký máj bude ozdobou Klokočova celý mesiac.Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. Májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe.
Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za máj.

Tak sa aj stalo v našej obci  dňa 30.04.2013 sa zišli pracovníci Obecného úradu, aby postavili v centre obce máj. Krásny vysoký máj bude ozdobou Klokočova celý mesiac. O jeho zabezpečenie sa postaral pán starosta obce Ľuboš Stríž. Všetkým, ktorí sa pričinili na stavaní mája patrí poďakovanie a to aj pracovníkom Obecného úradu: Františkovi Čuboňovi, obecnú techniku obsluhovali Milan Krenželok a Pavol Gunčaga. Zo stávania mája Vám prinášame zopár fotografií.