Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa vám v tento slávnostný deň Nového roka prihovoril z tohto miesta.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote.
Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali i nestihli urobiť.

Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu. Aj samotná obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z dokončených diel a úspechov.

 

 

Dúfam, že aj vy občania, ste prežívali úspechy a všetky pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov, Vášho života v obci.

Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom som presvedčený, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami darí.

Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.

Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov.


Vážení spoluobčania!
 
Želám a prajem Vám viac krajších dní, ako tých horších, viac lásky, ako nenávisti, viac hojnosti a radosti, ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.

Chcel by som v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej obce a aj všetkým, ktorí dennodenne dokazujú, že im osud našej obce Klokočov nie je ľahostajný. 

V prichádzajúcom Novom roku Vám v mene svojom a tiež i v mene svojich pracovníkov, v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote.

Prijmite prosím aj želanie pevného zravia, vzájomného pokoja a harmonie, zlepšenie medziľudských vzťahov, nech nás v našej dedine nezaťaží nezamestnanosť a nedostatok, nech Vám prinášajú šťastie Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.

Na záver Vám želám príjemný zvyšok prvého novoročného dňa hlavne dobrý a úspešný každý deň roku 2014

Ľuboš Stríž
starosta obce