denzeme2013mNa Slovensku sa pri príležitosti Dňa Zeme konajú viaceré aktivity : čistia sa korytá a brehy riek, zveľaďuje sa okolie záhrad a parkov, ale podporujú sa aj výchovno-vzdelávacie programy pre deti a mládež. Cieľom týchto aktivít je vzbudiť záujem o životné prostredie a svojím aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie. Aj v našej obci Klokočov sme si pripomenuli Medzinárodný deň Zeme – 22. apríl. V pondelok 22. apríla o 8:00 hod. sa všetci dobrovoľníci stretli na námestí pred OÚ, kde ich privítal starosta obce Ľuboš Stríž. Tu si všetci dobrovoľníci vyzdvihli vrecia, rukavice a následne boli rozdelení do skupín a napokon boli rozvezení na zberné miesta: Riečky, Hlavice, Bánske, Vrchpredmier, Rybárie, Kornica a Klokočov-ústredie. Do zberu sa zapojili pracovníci Obecného úradu, deti ZŠ Klokočov s učiteľmi na čele s p. riaditeľkou Ing. Jarmilou Krišťákovou - spolu 240 dobrovoľníkov.
Vyčistené bolo okolie miestnych komunikácii, potokov a okolie rieky. Vyzbieraný odpad sa sústreďoval na okraj miestnych komunikácii a pracovníci obecného úradu pomocou obecnej techniky: Traktor, Avia a Tatra 815 ho odviezli na skládku TKO Semeteš, n.o. – Turzovka. Spolu sa vyzbieralo 2820 kg odpadu. Všetkým zúčastneným a žiakom ZŠ patrí veľké ďakujem.
Na ukážku Vám prinášame zopár fotografií.
stretnutie dobrovoľníkov na námestí Obecného úradu Klokočov, kde ich  privítal starosta obce Ľuboš Stríž stretnutie dobrovoľníkov na námestí Obecného úradu Klokočov, kde ich  privítal starosta obce Ľuboš Stríž čistenie okolia miestnych komunikácii
žiaci ZŠ Klokočov pri zbere odpadu čistenie priekop čistenie okolo kontajnerov
žiaci ZŠ pri zbere odpadu zvoz a vývoz odpadu pomocou obecnej techniky TATRA 815 žiaci ZŠ pri zbere odpadu
detské oči potešili aj prvé jarné kvietky žiaci ZŠ pri zbere odpadu žiaci  ZŠ pri zbere odpadu
detské oči potešili aj prvé jarné kvietky zvoz a vývoz odpadu TATRA 815 pracovníci Obecného úradu pri nakladaní odpadu - Jiří Ferenčák, Metoděj Čuboň
žiaci  ZŠ pri zbere odpadu pracovníci Obecného úradu pri nakladaní odpadu: Elena Stopková, Anna Koniarová, Metoděj Čuboň, Jiří Ferenčák príprava plnej AVIE odpadu na odvoz na skládku TKO Semeteš, Turzovka