Riaditeľka Základnej školy v Klokočove, CVČ Rosička Klokočov, Elektromontážne práce Pavol Polka a starosta obce Klokočov Ľuboš Stríž si Vás dovoľujú, čo najsrdečnejšie pozvať na športové podujatie, súťaž v slalome na lyžiach:

L Y Ž I A R   K L O K O Č O V A

KEDY: 7. 3. 2013
KDE: Lyžiarsky vlek Hlavice
AKO: súťaží sa v dvoch kategóriách: chlapci a dievčatá
Začiatok prezentácie je od 8.30  do 9. 30.
Účastníci športovej súťaže: Základná škola Klokočov, Základná škola Podvysoká, Základná škola Korňa, Základná škola Olešná, Základná škola Turzovka

Občerstvenie pre účastníkov súťaže je zabezpečené.

pdf
560,389 kb  

Leták - Pozvánka na súťaž v slalome - Lyžiar Klokočova