mikulas2012mVo štvrtok 6. decembra 2012 o 11:00 hod. prišiel do našej obce Svätý Mikuláš.
Doviezol sa na krásnom koči,  ktorý bol plný darčekov a spolu s anjelikmi a čertom rozsvietili na námestí vianočný stromček. Svätého Mikuláša obdarili kultúrnym programom žiaci zo ZŠ, MŠ a deti z Centra voľného času Rosička z Klokočova. Starosta obce Ľuboš Stríž privítal Svätého Mikuláša v našej obci a aj všetkých prítomných. Po privítaní a kultúrnom programe  Svätý Mikuláš rozdal všetkým detičkám darčeky. Tí, ktorí neodolali vôni teplého vianočného  punču, pocítili jeho chuť a vychutnali si krásnu vianočnú atmosféru. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli spolu s nami v tento deň privítať Svätého Mikuláša a taktiež ďakujeme Svätému Mikulášovi, že prišiel medzi nás a obdaroval  naše detičky krásnymi darčekmi.


všetci prítomní čakajú na príchod Svätého Mikuláša na námestí
všetci prítomní čakajú na príchod Svätého Mikuláša na námestí Obecného úradu
Svätý Mikuláš sa doviezol na koči aj s darčekmi
Svätý Mikuláš sa doviezol na koči aj s darčekmi
kultúrny program - deti ZŠ, MŠ, Centrum voľného času Rosička
kultúrny program - deti ZŠ, MŠ, Centrum voľného času Rosička
 príhovor starostu a privítanie Svätého Mikuláša
príhovor starostu a privítanie Svätého Mikuláša
kultúrny program
kultúrny program
kultúrny program: pán farár vdp. Peter Jankech s deťmi
kultúrny program: pán farár vdp. Peter Jankech s deťmi
Svätý Mikuláš rozdáva darčeky
Svätý Mikuláš rozdáva darčeky
Pracovníčky Obecného úradu rozdávajú vianočný punč
Pracovníčky Obecného úradu rozdávajú vianočný punč
starosta obce Ľuboš Stríž na spoločnej fotografii s detičkami z MŠ pri vianočnom stromčeku
starosta obce Ľuboš Stríž na spoločnej fotografii s detičkami z MŠ pri vianočnom stromčeku
spoločná fotografia z ľava pán farár vdp. Peter Jankech, p. riaditeľka ZŠ Klokokočov Ing. Jarmila Nekorancová, starosta obce Ľuboš Stríž, Svätý Mikuláš
spoločná fotografia z ľava pán farár vdp. Peter Jankech, p. riaditeľka ZŠ Klokokočov Ing. Jarmila Nekorancová, starosta obce Ľuboš Stríž, Svätý Mikuláš