Dňa 31.08.2012 sa uskutoční bezpríspevkový odber krvi našej obce na hematologickej ambulancii v Čadci a to v čase od 06:00 hod. do 09:00 hod. Darcovia musia dodržať potrebnú diétu!
Všetkým darcom ďakujeme!