vodovod2012mPre nedostatok pitnej vody v lokalite Janeskovia, Kýčery, Zajacovia sa núdzovo zabezpečovala dodávka vody hasičskými cisternami. Po schválení finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu sa pristúpilo k realizácií projektu:
"Rozšírenie vodovodu Klokočov – časť Janeskovia, Kýčery, Zajacovia" o dĺžke 1485 m prepojovacieho potrubia a 1147 m zásobného potrubia. V lokalite Kýčery je  prepojovacie potrubie už položené a pokračuje sa ďalej podľa projektu k hlavnému napájaciemu potrubiu. Trasa vodovodu je z väčšej časti vedená v krajnici štátnej cesty III/48421 a v MK asfaltovej. Túto stavbu realizuje firma B&B spol. s.r.o., Korňa. Obec má v pláne  rozširovanie vodovodu v budúcnosti aj do iných lokalít obce.

Zrealizovaním tohto projektu sa v značnej miere uľahčia podmienky života obyvateľov v tejto lokalite, pre nedostatok pitnej vody. V súčasnosti  obyvatelia tejto časti už majú dostatok vody, ale je potrebné ňou aj naďalej šetriť. Veľká vďaka patrí pánovi starostovi Ľubošovi Strížovi, ktorý sa  snaží vychádzať občanom v ústrety.

Obecný úrad Klokočov