stavbamaj2012mStavanie mája bolo známe už v antike a je rozšírené na celom Slovensku. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárke budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj označoval dievča súce na vydaj a stal sa symbolom vážneho záujmu o dievča. Aby nebolo ľúto ostatným dievčatám, ktoré už nemali vek na vydaj, stavali mládenci ako spoločný dar pre všetky slobodné dievčatá máj uprostred dediny.
Tak sa aj stalo v našej obci dňa 30.4.2012 o 16:00 hod. O jeho zabezpečenie sa postaral pán starosta obce Ľuboš Stríž. Všetkým, ktorí sa pričinili na stavaní mája patrí poďakovanie a to aj pracovníkom Obecného úradu: Františkovi Čuboňovi, Obecnú techniku obsluhovali Milan Krenželok a Pavol Gunčaga, Jozefovi Greplovi, Anne Kyjanicovej, Andrei Kučerovej a pracovníkovi verejnoprospešných prác Vladimírovi Čuboňovi.