velkanoc2012

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov Vám praje starosta obce Ľuboš Stríž
a kolektív pracovníkov Obecného úradu