denmatiek2011m Mama, ty neodídeš, však? Kto by nám pral a umyl riad? Strážiš nás ako hniezdo vták a mám ťa strašne, strašne rád.
Touto básňou sa prihovorili deti z našej MŠ Klokočov svojim mamičkám dňa 9.5.2011.