zberI napriek nedávnemu zvozu veľkoobjemového odpadu, ktorý dával možnosť občanom pripraviť sa naň a povyhadzovať nepotrebné veci, nie všetci tak urobili.

Pri kontajneroch a v kontajneroch naďalej nachádzame veci, ktoré tam nepatria: sklo, keramika, pneumatiky, okná, chladničky,... Vážení spoluobčania, zvozový kalendár Vám dáva prehľad, kedy sa zbiera sklo, kedy plasty, kompozitné obaly, či obaly z kovu, žiadame Vás, aby ste sa vo väčšej miere zamerali na separovanie odpadu. Uvedomelou separáciou by sme predišli mnohým problémom, ktoré v súčasnosti so zberom odpadu máme.
Zvozový kalendár si môžete stiahnuť na web stránke našej obce alebo vyzdvihnúť v obecnej knižnici.
Sample Image  
Sample Image