Doplnené fotografie Sample Image

Dňa 1. septembra 2010 o 7:00 hod. ráno bol vzhľadom na nepretržitý dážď a stúpanie riek vyhlásený Obvodným úradom Životného prostredia Čadca 3. stupeň povodňovej aktivity. Na odstraňovaní popadaných stromov, čistení priepustov, regulácií toku riek sa zúčastnili: pracovníci Obecného úradu Klokočov: Pavol Gunčaga, Metoděj Čuboň, Pavol Čuboň, Ondrej Plešivčák, členovia Obecného hasičského zboru Klokočov: František Žilka, Štefan Valčuha st., Štefan Valčuha ml., Ján Hruška, Lukáš Horčičák, Ján Mudrík.
Práce pokračovali do večerných hodín. Z dôvodu zlepšenia počasia a poklesu hladiny riek bol 3. stupeň povodňovej aktivity zrušený.

Prinášame Vám zopár aktuálnych fotografií.

Sample Image  
vymytý breh - Klokočov
Sample Image
vymytý breh - Klokočov 
Sample Image
lokalita Riečky 
Sample Image
Hlavice - Rieka u pána Dodeka
Sample Image
Lokalita Riečky
Sample Image
Klokočov - Chalupisko za kostolom

Sample Image
Vyťahovanie stromu a pňa z potoka v lokalite Riečky

Sample Image
Vyťahovanie stromu a pňa z potoka v lokalite Riečky
Sample Image
Vyťahovanie stromu a pňa z potoka v lokalite Riečky
Sample Image
Vrchpredmier vodáreň
Sample Image
Vrchpredmier
Sample Image
Vrchpredmier vodáreň 
Sample Image
vyťahovanie časti stromu z potoka
Sample Image
vyťahovanie časti stromu z potoka
Sample Image 
vyťahovanie časti stromu z potoka
Sample Image
 lokalita Ríečky
Nasledujúce fotografie záchranných prác sú od DHZ Klokočov
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image