Viacerí z Vás sa informujú na stavbu v lokalite Klokočov-Klín. Informujeme občanov, že tieto pozemky a stavba sú vo vlastníctve súkromného investora pána Ervína Hamziča z Krásna nad Kysucou.
Projekt rieši dva bytové domy, každý bude pozostávať z 5 bytových jednotiek. Každá bude mať samostatný hlavný vstup, byt bude mať 2 nadzemné podlažia s obytným podkrovím bez suterénu. Na západnej strane sú na poschodí navrhnuté balkóny. Strecha bude sedlová s vikiermi. Vstup aj vjazd budú chránené dreveným prístreškom s krytinou. Bude slúžiť na krátkodobé odstavenie osobných automobilov. Na ukážku prikladáme návrh projektu stavby.

Sample Image 
Sample Image
Sample Image
Sample Image