Sample ImageInformujeme občanov, že dňa 2. marca 2010 došlo v časti obce Klokočov - Klín k poruche na obecnom vodovode na trase Klín-Hlavice. Následkom podmytia podložia došlo k podmytiu hlavnej cesty do Vrchpredmiera. V mieste poruchy cesta upadla, preto sa pristúpilo k vyrezaniu asfaltu, vykopaniu zosunutej zeminy a opätovnému zasypaniu a zhusteniu povrchu cesty. V mieste poruchy bola premávka usmerňovaná. Výkop bol označený a zaistený, aby nedošlo k nehode. Na poruche intenzívne pracovali pracovníci Obecného úradu Klokočov: Milan Krenželok, Pavol Gunčaga, Pavol Čuboň, Medodej Čuboň v súčinnosti so starostom obce, za čo im patrí poďakovanie. Porucha bola odstránená 2. marca 2010 o 22:30 hod.

Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image