Sample ImageV predvečer dňa svätého Valentína usporiadala ZŠ Klokočov v spolupráci  s radou školy a radou rodičov Valentínsky rodičovský ples, ktorý sa niesol vo veľkom štýle a príjemnej atmosfére. Záujem oň bol obrovský a vyše 150 účastníkov sa zabávalo od prvých taktov skupiny Eso takmer do bieleho rána.
Na úvod všetkých prítomných vrúcnymi slovami   privítala a príjemnú zábavu prípitkom zaželala riaditeľka školy Mgr. Mária Valčuhová.
Na plese nechýbalo chutné menu pripravené v školskej jedálni ani ,,bar“ pána Štefana Hrušku so všelijakými špecialitami a širokým sortimentom za bežné ceny. Každý si mohol prísť na svoje a ľutovať môžu iba tí, ktorým sa vstupenky neušli.

Fotografie z plesu - časť 1

Fotografie z plesu - časť 2

Najväčšou atrakciou plesu bolo žrebovanie tomboly, ktorá bola skutočne veľmi bohatá, veď obsahovala vyše 80 cien a radosti z výhier nebolo konca-kraja.
Úprimné poďakovanie patrí predovšetkým starostovi Obce Klokočov pánovi Ľubošovi Strížovi, ktorý je členom rady školy a ktorý oslovil mnoho súkromných subjektov v okrese i mimo neho, a tak zabezpečil väčšinu najhodnotnejších cien do tomboly. V tombole nechýbal dámsky bicykel, automatická práčka, mobilný telefón, LCD televízor, 180 kg prasa či 7 ton štrku. Financie získané predajom tombolových lístkov využije rada rodičov na kultúrne, športové a spoločenské aktivity žiakov ZŠ Klokočov.
Pochvala  a veľké ďakujem patrí všetkým sponzorom, vedeniu školy, rade školy i rade rodičov za perfektnú organizáciu a zhostenie sa úlohy usporiadateľa a hostiteľa. Na záver vyjadrujem prianie, aby spomínaných akcií bolo v budúcnosti viac a mohli sa zabaviť aj tí, ktorým sa vstupenky neušli. Dovoľujem si priložiť aj  zoznam sponzorov, ktorý bude uverejnený na webovej stránke školy aj Obce Klokočov:

Ing. Milan Kasák, predseda RŠ pri ZŠ Klokočov

Poďakovanie za vecné ceny darované do tomboly patrí týmto sponzorom

Papierníctvo CECH D, Čadca; PSS, a.s. Helena Rudinská – poradca; Ing. Štefan Mudrík, Čadca; Textil, Emília Oravcová, Turzovka; JUDr. Daniel Jurčaga, Dom farieb Čadca; GASTUM, Pavol Tudík s manželkou, Klokočov; Mliekareň Svrčinovec, Ing. Vladimír Homola, Čadca; Pivosklad, Miroslav Janiš, Turzovka; Mgr. Eva Leitrichová, riaditeľka Gymnázium Turzovka; Potraviny Anna Polková, Klokočov; Kvetinárstvo Renáta Balašová, Klokočov; Cukráreň Klára, Jarmila Tabačíková, Klokočov; Ing. Tomáš Večeřa, starosta Obce Bílá; Ervín Hamzič, Krásno nad Kysucou; Potraviny Anna Čečotková, Klokočov-Rieka; Kvetinárstvo MAGNÓLIA, Jana Pončková, Čadca; DREVOREX, Miroslav Koniar, Korňa; Textil Dagmar Dedičová, Klokočov; Ján Plecho s manželkou, Turzovka; Motel Klokočovan, Oľga Šperková, Klokočov; Pekáreň, Monika Palicová, Korňa; Cukrárska výroba, Oľga Lišková, Staškov; Potraviny, Marcela Brezinová, Klokočov; STAMAR, Ondrej Staník, Podvysoká; MUDr. Štefan Labuš, Turzovka; Alena Hrancová, Klokočov; Timea, s.r.o., František Čečotka, Olešná; Uhoľné sklady, Štefan Badura, Staškov; Stanislav Horský, Turzovka; Ján Šamaj, Predajňa O2, Turzovka; Cukrárska výroba, Mária Mlkvíková, Korňa; Antón Smažák, Motel Smažák; Elektromontážne práce, Pavol Polka, Klokočov; p. Aleš Kuča, Ostrava; Marián Kašík s manželkou, Klokočov; Agrobon, Čadca; Potraviny, Štefan Hruška, Klokočov; Penzión Mária, Lenka Odrobiňáková, Korňa; Krajčírstvo, Jana Foldinová, Klokočov; HOFER, Rudolf Mudrík, Klokočov; Sakson P+V, s.r.o., Staškov; Peter Zajac, Podvysoká; Mgr. Radovan Jakuš, Čadca; Ľuboš Stríž s manželkou, Klokočov; Čaluníctvo, Rudolf Mravec, Turzovka; M-T-trans Pavol Marec, Klokočov; Autodoprava, Alexander Ivanyi, Turzovka; Kamil Kučavík, Bytča; Elmik, Tomáš Mikula, Vráble; ELKA, Dr. Ladislav Kaplan, Čadca; HERAKLES, Ing. Miroslav Sebechlebský, Turzovka; Lekáreň PARACELSUS, Mgr. Igor Minarovič, Turzovka; STAVOB, Ľubomír Malicher, Turzovka; CYKLO-TENIS, Tibor Stolárik, Turzovka; BaB Rudolf Barčák, Korňa; UNI-CON KYSUCE, s.r.o., JUDr. Jozef Šamaj, Raková; KROSS, Ján Staník, Turzovka; I.B.S., s.r.o., Ing. Miroslav Šutarík, Žilina; Mgr. Ladislav Dorociak, riaditeľ CVČ Rosička Klokočov; Mgr. Mária Valčuhová, riaditeľka ZŠ Klokočov, Obec Klokočov, zastúpená starostom obce Ľubošom Strížom;

Sample Image
Heligonkári z CVČ Rosička Klokočov  
Sample Image
Žrebovanie bohatej tomboly
Sample Image
Milý hosť vdp. Peter Jankech
Sample Image
Usporiadatelia plesu
Sample Image
Zábava v plnom prúde