Podujatia

Beseda venovaná 95. výročiu narodenia Pavla Hrtusa JurinuDňa 21. mája 2014 sa konala na pôde obecného úradu v Klokočove beseda v rámci  cyklu besied po názvom Rok Pavla Hrtusa Jurinu na Kysuciach venovaná 95. výročiu narodenia Pavla Hrtusa  Jurinu.
Organizátormi akcie bolo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a obec Klokočov. Účastníkmi besedy boli žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ Klokočov.

denmatiek2014Deň matiek je sviatkom, ktorý sa oslavuje na celom svete. V tento významný deň vyjadrujeme našim maminkám nielen úctu a vďaku za všetko, ale najmä to, že ich máme radi. Hoci Deň matiek nepatrí medzi štátne sviatky, nemali by sme na naše maminky zabúdať.
Dňa 10. mája 2014 sa na námestí pred obecným úradom v Klokočove konala oslava Dňa matiek.  V úvode programu sa prihovoril starosta obce Ľuboš Stríž. Vyjadril svoj obdiv všetkým mamám, poďakoval sa im za všetko, čo pre nás urobili, za ich obetavosť, úsmev, povzbudenie, každé milé slovo i pokarhanie.  V závere príhovoru privítal vzácnych hostí -  pána Roba Kazíka a MUDr. Miroslava Mikolášika – poslanca európskeho parlamentu.

zivybetlehem2014mObčania Klokočova, ktorým sa nelenilo prísť 1. januára 2014 do školskej telocvične na vianočné pásmo s názvom Živý betlehem, sa mohli dosýta naplniť nezabudnuteľným zážitkom.
Na kultúrnej akcii, ktorú zastrešoval a pripravoval Farský úrad v Klokočove v spolupráci so ZŠ v Klokočove a Obecným úradom Klokočov, sa zúčastnil hojný počet návštevníkov (okolo 250). Prišli nielen z Klokočova, ale aj z Turzovky, Olešnej, Staškova či odinakiaľ zblízka.

 

Vianočný koncert v HavířoveV predvianočnom čase, 18. decembra 2013 sa naše deti na pozvanie zúčastnili v programe na Vianočnom koncerte v Chráme Božom v Havířove.
V počte 10 heligóniek  naše deti vystúpili s tradičnými piesňami vianočných vinšov: Šťastie zdravie, Do hory do lesa, Dnešný deň sa radujme a Rolničky. Svojou hrou a spevom očarili a zožali úprimný a dlhotrvajúci potlesk celkom plného kostola v ktorom sa koncertu zúčastnili i hostia: p. primátor mesta Havířov so sprievodom, p. starosta obce Klokočov Ľuboš Stríž, so zástupcom p.Jozefom Gachom, p. Pavol Polka, člen obecného zastupiteľstva, p. riaditeľka ZŠ Žákovská Havířov Helena Klimšová, p. riaditeľka ZŠ Klokočov Ing. Jarmila Krišťáková, Mgr. Ladislav Dorociak, riaditeľ CVČ Rosička Klokočov.