Podujatia

V sobotu, dňa 7. 06. 2014 sme sa na námestí pred obecným úradom v Klokočove , podľa starej tradície rozlúčili s májomV sobotu, dňa 7. 06. 2014 sme sa na námestí pred obecným úradom v Klokočove, podľa starej tradície rozlúčili s májom.
Podujatie začalo o 18:00 hodine za sprievodu zvučného spevu folklórneho súboru Klokočov, ktorý na krásne vyzdobenom voze s konským povozom  priviezol k máju p. Jozef Dedič. Pod vedením heligonkárov Ondreja Michaliska a jeho syna Ondrejka, folklórny súbor Klokočov zaspieval ešte niekoľko krásnych ľudových piesní a mohol sa začať váľať máj. O to sa postarali pracovníci OÚ v Klokočove Metodej Čuboň a Michal Horčičák. Aj vďaka vydarenému počasiu, kultúrne podujatie pokračovalo ľudovou zábavou do skorých ranných hodín, o ktorú sa postarala hudobná skupina MINI.

VEČERNÉ ČÍTANIE V KLOKOČOVEDňa 23. mája 2014 sa konalo na námestí pred obecným úradom v Klokočove podujatie pod názvom Večerné návraty na výšiny. Večernými literárnymi reflexiami sme si pripomenuli nedožitých 95 rokov kysuckého rodáka, exilového spisovateľa Pavla Hrtusa Jurinu a jeho literárnu tvorbu.
Podujatie organizovala Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja  a Obec Klokočov.

Beseda venovaná 95. výročiu narodenia Pavla Hrtusa JurinuDňa 21. mája 2014 sa konala na pôde obecného úradu v Klokočove beseda v rámci  cyklu besied po názvom Rok Pavla Hrtusa Jurinu na Kysuciach venovaná 95. výročiu narodenia Pavla Hrtusa  Jurinu.
Organizátormi akcie bolo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a obec Klokočov. Účastníkmi besedy boli žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ Klokočov.

denmatiek2014Deň matiek je sviatkom, ktorý sa oslavuje na celom svete. V tento významný deň vyjadrujeme našim maminkám nielen úctu a vďaku za všetko, ale najmä to, že ich máme radi. Hoci Deň matiek nepatrí medzi štátne sviatky, nemali by sme na naše maminky zabúdať.
Dňa 10. mája 2014 sa na námestí pred obecným úradom v Klokočove konala oslava Dňa matiek.  V úvode programu sa prihovoril starosta obce Ľuboš Stríž. Vyjadril svoj obdiv všetkým mamám, poďakoval sa im za všetko, čo pre nás urobili, za ich obetavosť, úsmev, povzbudenie, každé milé slovo i pokarhanie.  V závere príhovoru privítal vzácnych hostí -  pána Roba Kazíka a MUDr. Miroslava Mikolášika – poslanca európskeho parlamentu.