Podujatia

Tradičný valentínsky plesDňa 07.02.2015 sa v telocvični ZŠ Klokočov konal Tradičný valentínsky ples, ktorý organizovala pani riaditeľka ZŠ Klokočov Ing. Jarmila Krišťáková v spolupráci s Radou školy, Radou rodičov pri ZŠ Klokočov a starostkou obce pani Vierkou Haferovou. Pozvanie prijalo takmer 200 hostí, ktorých zabávala skupina PULZ do skorých ranných hodín.
Pani riaditeľka srdečne privítala hostí a spoločne s pani starostkou otvorili ples slávnostným valčíkom. Potom sa predstavili žiaci zo ZŠ Klokočov s príjemným kultúrnym programom, ktorý spestrili pán Michalisko so synom Ondrejom a dcérou Kristínkou. Slávnostná večera sa podávala v školskej jedálni, ktorú pripravili pani kuchárky zo ZŠ Klokočov, ktorým patrí úprimné poďakovanie.

Mikuláš v KlokočoveV piatok 5. decembra 2014 o 10:30 hod. zavítal do našej obce Svätý Mikuláš a keďže v Klokočove je veľa dobrých detičiek, priniesol so sebou aj množstvo sladkých darčekov.
V úvode programu  starosta obce Ľuboš Stríž srdečne privítal Svätého Mikuláša a všetkých prítomných. Následne odovzdal slovo Svätému Mikulášovi, ktorého pozorne počúvali a vychutnávali si atmosféru čarovného stretnutia so Svätým Mikulášom všetky deti. Pre vzácnu návštevu bol pripravený bohatý program s množstvom básničiek, riekaniek a pesničiek, ktorý si pripravili deti z MŠ a ZŠ Klokočov v spolupráci s CVČ v Klokočove.

JURINOVA JESEŇ 2014V dňoch 18.11.204 – 21.11.2014 sa konal Kysucký festival duchovnej tvorby. Duchovná tvorba poézie a prózy bola o to zaujímavejšia, že sa tento rok konal krásny už 10. ročník Jurinovej jesene, ktorá sa koná na počesť nášho rodáka Pavla Hrtusa Jurinu. Tento rok si zároveň pripomíname 95. výročie narodenia a 20. výročie úmrtia tohto významného Kysučana.
Jubilejný 10. ročník Jurinovej jesene bol sprevádzaný množstvom podujatí, ktoré organizovala Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Stretnutie s dôchodcamiVo štvrtok 30. októbra sa v telocvični ZŠ Klokočov uskutočnila spoločensko – kultúrna akcia „Stretnutie s dôchodcami“  ktorá sa konala pri príležitosti  mesiaca Október – mesiac úcty k starším.
Programom sprevádzala pracovníčka OÚ Klokočov – Mgr. Paula Pápolová. Pre našich milých seniorov bolo pripravené občerstvenie, kultúrny program a taktiež bol pre nich zabezpečený autobus.