Podujatia

Andersenova noc v Obecnej knižnici KlokočovV piatok 17. apríla 2015 sa v Obecnej knižnici Klokočov konala čarovná Andersenova noc.
Deťúrence zo ZŠ Klokočov prišli spoločne s pani učiteľkami Mgr. Zuzanou Škorníkovou a Mgr. Miroslavou Smrečkovou o 19:00 hod. V úvode starostka obce Veronika Haferová všetkých srdečne privítala a žiaci sa pohodlne usadili. Program Andersenovej noci sa začal čitateľským maratónom, v ktorom sa žiaci striedali v čítaní úryvkov z rozprávok v slovenskom a anglickom jazyku spoločne so starostkou obce a  pracovníčkami OÚ Klokočov.

Lyžiar KlokočovaDňa 27. februára sa v Klokočove na lyžiarskom vleku - Hlavice uskutočnil 2. ročník  súťaže "Lyžiar Klokočova".
Žiaci súťažili v päťčlenných zmiešaných  družstvách a boli z týchto škôl: ZŠ Klokočov, ZŠ Olešná, ZŠ Podvysoká, ZŠ Korňa a ZŠ Turzovka. Ich úlohou bolo predviesť svoje lyžiarske schopnosti po slalomovej dráhe. Umiestnili sa na týchto priečkach:
Chlapci:
1. miesto - Tomáš Holaza - ZŠ Turzovka

2. miesto - Šimon Zajac - ZŠ Klokočov
3. miesto - Ľubomír Čopek - ZŠ Olešná

Tradičný valentínsky plesDňa 07.02.2015 sa v telocvični ZŠ Klokočov konal Tradičný valentínsky ples, ktorý organizovala pani riaditeľka ZŠ Klokočov Ing. Jarmila Krišťáková v spolupráci s Radou školy, Radou rodičov pri ZŠ Klokočov a starostkou obce pani Vierkou Haferovou. Pozvanie prijalo takmer 200 hostí, ktorých zabávala skupina PULZ do skorých ranných hodín.
Pani riaditeľka srdečne privítala hostí a spoločne s pani starostkou otvorili ples slávnostným valčíkom. Potom sa predstavili žiaci zo ZŠ Klokočov s príjemným kultúrnym programom, ktorý spestrili pán Michalisko so synom Ondrejom a dcérou Kristínkou. Slávnostná večera sa podávala v školskej jedálni, ktorú pripravili pani kuchárky zo ZŠ Klokočov, ktorým patrí úprimné poďakovanie.

Mikuláš v KlokočoveV piatok 5. decembra 2014 o 10:30 hod. zavítal do našej obce Svätý Mikuláš a keďže v Klokočove je veľa dobrých detičiek, priniesol so sebou aj množstvo sladkých darčekov.
V úvode programu  starosta obce Ľuboš Stríž srdečne privítal Svätého Mikuláša a všetkých prítomných. Následne odovzdal slovo Svätému Mikulášovi, ktorého pozorne počúvali a vychutnávali si atmosféru čarovného stretnutia so Svätým Mikulášom všetky deti. Pre vzácnu návštevu bol pripravený bohatý program s množstvom básničiek, riekaniek a pesničiek, ktorý si pripravili deti z MŠ a ZŠ Klokočov v spolupráci s CVČ v Klokočove.