Podujatia

V dňoch 13.- 14. júna sa v obci Klokočov tradične konali Hodové slávnostiV dňoch 13.- 14. júna sa v obci Klokočov tradične konali Hodové slávnosti pri príležitosti zasvätenia kostola v Klokočove Najsvätejšiemu srdu Ježišovmu. Hodový víkend odštartoval v sobotu o 18:00 hod. hodovou zábavou, o ktorú sa až do skorých ranných hodín postarala skupina PULZ. Počas hodovej zábavy mala vstup kapela Katapult Band z Turzovky. V hodovej nálade sa pokračovalo aj v nedeľu. Po slávnostnej svätej omši, ktorú slúžil vdp. Peter Jankech, začal o 13:00 hod. bohatý kultúrny program. V úvode, starostka obce Veronika Haferová popriala všetkým prítomným príjemné prežitie hodovej atmosféry v kruhu svojich blízkych a pokračovalo sa kultúrnym programom.

V sobotu, dňa 30. mája sme si v obci Klokočov pripomenuli krásnu ľudovú tradíciu Váľanie májaV sobotu, dňa 30. mája sme si v obci Klokočov pripomenuli krásnu ľudovú tradíciu „Váľanie mája“.
Začiatok podujatia odštartoval folklórny súbor Klokočov pod vedením heligonkárov Ondreja Michaliska a jeho syna Ondrejka. Folklórny súbor  prišiel pred máj v sprievode s vyzdobeným konským povozom p. Jozefa Dediča. Po odspievaní krásnych piesní na ľudovú nôtu bolo „Váľanie mája“ zverené pracovníkom OÚ Klokočov M. Čuboňovi a M. Krenželokovi. Po zvalení mája folklórny súbor zaspieval ďalšie pásmo ľudových piesní a večer pokračoval v hudobnej zábave pod taktovkou skupiny PULZ. Nechýbalo ani občerstvenie, ktoré zabezpečil Motel Klokočovan.

Andersenova noc v Obecnej knižnici KlokočovV piatok 17. apríla 2015 sa v Obecnej knižnici Klokočov konala čarovná Andersenova noc.
Deťúrence zo ZŠ Klokočov prišli spoločne s pani učiteľkami Mgr. Zuzanou Škorníkovou a Mgr. Miroslavou Smrečkovou o 19:00 hod. V úvode starostka obce Veronika Haferová všetkých srdečne privítala a žiaci sa pohodlne usadili. Program Andersenovej noci sa začal čitateľským maratónom, v ktorom sa žiaci striedali v čítaní úryvkov z rozprávok v slovenskom a anglickom jazyku spoločne so starostkou obce a  pracovníčkami OÚ Klokočov.

Lyžiar KlokočovaDňa 27. februára sa v Klokočove na lyžiarskom vleku - Hlavice uskutočnil 2. ročník  súťaže "Lyžiar Klokočova".
Žiaci súťažili v päťčlenných zmiešaných  družstvách a boli z týchto škôl: ZŠ Klokočov, ZŠ Olešná, ZŠ Podvysoká, ZŠ Korňa a ZŠ Turzovka. Ich úlohou bolo predviesť svoje lyžiarske schopnosti po slalomovej dráhe. Umiestnili sa na týchto priečkach:
Chlapci:
1. miesto - Tomáš Holaza - ZŠ Turzovka

2. miesto - Šimon Zajac - ZŠ Klokočov
3. miesto - Ľubomír Čopek - ZŠ Olešná