Podujatia

Vianočný benefičný koncertEšte v starom roku, v nedeľu 27. decembra 2015, sa v našej obci, presnejšie v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Klokočove, konala pekná spoločenská udalosť. Bol to Vianočný benefičný koncert, ktorý si pripravili pre našich občanov, ale aj široké okolie, naši speváci z Chrámového zboru – Cordis spoločne s ľudovou muzikou Javorové husle z Martina. Už prvotné prípravy a propagácia nasvedčovala tomu, že to bude nevšedná spoločenská udalosť, ktorá bude korunovať päť rokov pôsobenia zboru Cordis.

Vianočný ples v KlokočoveDňa 2.januára 2016 sme nový rok v Klokočove odštartovali Vianočným plesom.
Tohtoročný ples sa konal pod záštitou organizátorov Obecného úradu Klokočov v spolupráci s Farským úradom Klokočov. Celá sobota sa niesla v duchu veľkých príprav, aby hostia boli čo najspokojnejší. Posledné obavy a starosti opadli s príchodom prvých hostí, ktorými sa od 18:00 hod. začala zapĺňať slávnostne vyzdobená telocvičňa ZŠ Klokočov. Vianočný ples otvorili starostka obce Veronika Haferová a vdp. Peter Jankech, ktorí zároveň vo svojich príhovoroch popriali všetkým prítomným príjemnú zábavu. Celým večerom nás sprevádzal Jozef Gondek.

MIKULÁŠ V KLOKOČOVEV nedeľu  6. decembra 2015 sme v obci Klokočov zahájili tradíciu Vianočných trhov. Tento rok sa konal 1. ročník, ktorý bol spojený s príchodom Mikuláša.
Občania si zdarma pochutili na vianočnej kapustnici, ktorá rozvoniavala celým námestím. Predvianočnú atmosféru umocnili aj stánky s remeselníckymi výrobkami a vianočnými maškrtami. Občerstviť sa mohli starostovským punčom, z ktorého výťažok bude použitý na rekonštrukciu futbalového ihriska v Klokočove na Kašanke. Čakanie na Mikuláša všetkým prítomným spríjemnili svojím programom žiaci zo ZŠ Klokočov a CVČ Klokočov. Program vyplnila aj rodina Michalisková a p. Korduliaková s pásmom mariánskych a vianočných piesní.

Jurinova jeseň 2015Neodmysliteľnou súčasťou každého milovníka duchovnej poézie a prózy v období jesene, je Kysucký festival duchovnej tvorby Jurinova jeseň. Tento rok sa už konal krásny 11. ročník. Týždeň Jurinovej jesene, v dňoch od 26.10.2015 do 30.10.2015, nám opäť priniesol do kultúrneho života množstvo aktivít, ako sú zaujímavé autorské besedy, prednášky, výstavy, prezentácie, ktoré nám umožnili nazrieť do duchovno-kresťanského umenia.