Podujatia

Počas víkendu 11.- 12. júna 2016 sa konali v obci Klokočov hodové slávnostiPočas víkendu 11.- 12. júna 2016 sa konali v obci Klokočov hodové slávnosti, pri príležitosti zasvätenia kostola Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Hodový víkend odštartoval dňa 11. júna o 18:00 hod. tradičnou hodovou zábavou, kde do skorých ranných hodín do tanca hrala skupina PULZ. V nedeľu 12. júna 2016 bola v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 10:45 hod. odslúžená slávnostná svätá omša vdp. Petrom Jankechom. Po skončení svätej omše, zaujímavým sprievodným programom hodových slávností, bola inscenácia starodávnej svadby a čepčenie, ktorú vo svojom spracovaní predviedol chrámový zbor Cordis. Svadobníkov, od kostola na námestie pred OÚ Klokočov, priviezol konský pohon p. Jozefa Dediča na vyzdobenom voze.

Váľanie mája v KlokočoveTento rok sme si krásnu ľudovú tradíciu „Váľanie mája“ pripomenuli v sobotu 4. júna 2016.
Podujatie začalo o 18:00 hod., kedy sa námestím  rozozvučali tóny heligónky Ondreja Michaliska a jeho syna Ondrejka, ktoré doprevádzali  spev folklórneho súboru Klokočov. O zvalenie mája sa postarali  Metod Čuboň a Róbert Smieško. Po zvalení mája, folklórny súbor zaspieval ďalšie pásmo ľudových piesní a večer pokračoval v duchu tanečnej zábavy, o ktorú sa do skorých ranných hodín postarala skupina PULZ.

Dňa 29. aDňa 29. apríla 2016 sa konala v obci Klokočov Andersenova noc, pri príležitosti výročia narodenia dánského rozprávkara Hansa Christiana Andersenapríla 2016 sa konala v obci Klokočov Andersenova noc, pri príležitosti výročia narodenia dánského rozprávkara Hansa Christiana Andersena.
Pre deti zo ZŠ sa časť magickej Andersenovej noci odohrávala na OÚ v Klokočove. Po príchode detí zo ZŠ Klokočov do sobášnej miestnosti OÚ,  starostka obce Veronika Haferová srdečne privítala všetky deti a večer sa začal čítaním z rozprávkových kníh. Krásne rozprávkové príbehy prečítala starostka obce Veronika Haferová, Mariana Sivulková, rozprávku H.CH. Andersena prečítala pracovníčka obecnej knižnice Paula Pápolová a následne štafetu v čítaní prevzali šikovné deti zo ZŠ.  Rozprávkový večer pokračoval v pripravených aktivitách zameraných na tvorivosť detí.

Vianočný benefičný koncertEšte v starom roku, v nedeľu 27. decembra 2015, sa v našej obci, presnejšie v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Klokočove, konala pekná spoločenská udalosť. Bol to Vianočný benefičný koncert, ktorý si pripravili pre našich občanov, ale aj široké okolie, naši speváci z Chrámového zboru – Cordis spoločne s ľudovou muzikou Javorové husle z Martina. Už prvotné prípravy a propagácia nasvedčovala tomu, že to bude nevšedná spoločenská udalosť, ktorá bude korunovať päť rokov pôsobenia zboru Cordis.