Podujatia

recitál s názvom Vianočný štebotNa prelome rokov, teda presnejšie 1. januára 2017, sa konalo v našej obci v telocvični základnej školy milé podujatie – recitál s názvom Vianočný štebot. 
Hlavným bodom celého podujatia boli básne našej rodáčky Janky Hrtusovej, ktoré prednášali viaceré osobnosti nielen z našej obce Klokočov. Pätnásť krásnych básní bolo rozdelených na 5 logických celkov. Ten prvý s hlavnou myšlienkou návratov domov odrecitovala pani Rozália Janešíková z Turzovky. Mnohým hosťom pri tejto recitácii behali zimomriavky po celom tele, keď sa vžili do jej krásneho prednesu, no predovšetkým do slov básní našej Janky. Potom nasledovali básne s témou vtáčat v zimnej krajine, ktoré úžasne zarecitovala profesorka čadčianskeho gymnázia pani Mária Hnidková, naša klokočovská rodáčka. Okrem pani Márie Valčuhovej, bývalej riaditeľky ZŠ, ktorá nás sprevádzala celým podvečerom, sa predstavila na „pódiu“ aj jej dlhoročná kolegyňa, bývalá pani učiteľka Mária Stuchlíková. Predniesla nám básne tretieho bloku s témou domoviny a ľudí v nej.

Vianočné trhy spojené s príchodom MikulášaV nedeľu, 4. decembra 2016, sa v obci Klokočov konali Vianočné trhy, ktoré boli spojené s príchodom Mikuláša a rozsvietením vianočného stromčeka na námestí pred OÚ Klokočov.
Chvíle čakania na Mikuláša spestril program - plný  pesničiek, básní a tanečného vystúpenia - ktorý si pre všetkých pripravili detičky z MŠ Klokočov, žiaci ZŠ Klokočov a CVČ Klokočov. Občania si pochutili na vianočnej kapustnici, ktorá sa podávala zadarmo, zohriať sa mohli starostovským punčom a taktiež bol pripravený aj detský punč.

obec Klokočov zorganizovala stretnutie s dôchodcami, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. Októbra 2016Mesiac október sa už tradične nesie v duchu úcty k starším. Mal by byť pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Pri tejto príležitosti, obec Klokočov zorganizovala stretnutie s dôchodcami, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. októbra 2016. O 14:00 hod. sa telocvičňa ZŠ Klokočov zaplnila seniormi, pre ktorých bol zabezpečený autobus, pripravený kultúrny program a občerstvenie v podobe chlebíčkov a chutných koláčov. V úvode programu sa telocvičňou ZŠ Klokočov rozozneli nefalšované tóny heligóniek, v podaní najmladšej generácie heligonkárov z CVČ Klokočov. Heligonkárov svedomito pripravuje p. Ing. Martin Čerňanský. Po príhovore starostky obce Veroniky Haferovej nasledoval  slávnostný prípitok, v ktorom spoločne s pánom farárom  popriali seniorom hlavne veľa zdravia.

Týždeň Jurinovej jesene bol, dňa 14. Októbra 2016, ukončený spomienkovým podujatím pri pamätnej tabuli Pavla Hrtúsa Jurinu v jeho rodnej obci KlokočovV dňoch 10.–14. októbra 2016 sa tradične konal Kysucký festival duchovnej tvorby Jurinova jeseň.
Ďalší ročník Jurinovej jesene bol sprevádzaný opäť množstvom sprievodných podujatí ako autorské besedy, hudby a vernisáž výstavy výtvarnej a ilustračnej tvorby.
Jedným z hlavných podujatí Jurinovej jesene bol slávnostný galavečer pod názvom Skorocely. Hudbu, k hudobno – poetickému pásmu Skorocely, skomponoval Pavol Krška na básne Teodora Križku, spev Antónia a Jozef Gráfovci, recitácia Hilda Michalíková. Po skončení hudobno – poetického pásma následovalo odovzdávanie ocenení 12. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategórii poézia a próza.